Peuteropvang en BSO – Koalah

Basisschool De Plantage is voor peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) samenwerking aangegaan met Stichting KOALAH. Deze stichting is jaren geleden vanuit scholenkoepel CorDeo opgericht met het doel christelijke kinderopvang te verzorgen. Peuteropvang en BSO De Plantage sluiten aan bij de gelijknamige basisschool, zowel inhoudelijk als praktisch en onderscheiden zich op het gebied van identiteit, kwaliteit en doorgaande lijn in de opvoeding. Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn biedt een meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen. Praktische informatie:

  • De peuteropvang is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8.45 – 12.15 uur. Peuters vanaf 2 jaar zijn van harte welkom.
  • De BSO is open op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.45 uur tot uiterlijk 18.30 uur. Het betreft naschoolse opvang in een verticale BSO-groep (4 – 12 – jarigen).
  • Peuteropvang en BSO zijn gehuisvest in een mooie, multifunctionele ruimte binnen De Plantage.
  • In acht van de twaalf vakantieweken is de BSO hele dagen geopend.

Stichting KOALAH is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang (LRK) en voldoet aan de eisen uit de wet kinderopvang. Daardoor kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Op de website https://koalah.nl/bso-de-plantage/ vindt u het complete aanbod en de contactgegevens. Aanmelden kan ook via deze website: www.koalah.nl/Aanmelden.

Zo ziet onze mooie ruimte er uit:

Huisvesting en aanmelding

De BSO in De Plantage, vindt u in het lokaal naast de kleuteringang. Kinderen hoeven na schooltijd niet vervoerd te worden naar een externe locatie. De BSO verzorgt de inrichting volgens het concept Groene Kinderopvang, zoals dat binnen KOALAH in gang is gezet. De ruimte en inrichting voldoen aan de wettelijke vereisten.

Kinderen kunnen worden opgegeven voor BSO De Plantage via de link op de website: www.koalah.nl/Aanmelden. Uw aanmelding komt dan rechtstreeks bij de administratie binnen. U ontvangt binnen enkele werkdagen een ontvangstbevestiging.

Voor meer informatie over de KOALAH-Peutergroep zie: https://koalah.nl/peuteropvang-de-plantage/