Buitenschoolse opvang – Koalah

Stichting KOALAH verzorgt christelijke BSO (buitenschoolse opvang) op vestigingen in basisscholen van CorDeo. Ondertussen onderzoeken we mogelijkheden om op meer plaatsen een christelijke BSO te starten.

Met onze BSO’s onderscheiden wij ons op de volgende punten:

Identiteit: de BSO heeft de christelijke identiteit, die aansluit bij de opvoeding thuis en op school. Op die manier is er sprake van een doorgaande lijn in de opvoeding.  Onze missie, zoals we die samen met de  scholen hebben geformuleerd, luidt: Een inspirerende en veilige omgeving waarin we samen leren en leven in relatie met Jezus Christus. Wij bieden gereformeerd en evangelisch basisonderwijs en christelijke kinderopvang: resultaatgericht en eigentijds met aandacht voor ieder kind.

Doorgaande lijn: De BSO onderhoudt nauw contact met De Plantage. We zijn niet alleen gehuisvest in de school waarbij we aansluiten, maar we  stemmen ook in pedagogisch beleid en praktisch opzicht zo veel mogelijk af met de school. Samenwerken en afstemmen met als doel een doorgaande lijn komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede.

Kwaliteit: sinds onze oprichting hebben wij goede scores behaald bij inspecties en tevredenheidsonderzoeken.

Zo ziet ons mooie ruimte er uit:

Huisvesting en aanmelding

De BSO in De Plantage, vindt u in het lokaal naast de kleuteringang. Kinderen hoeven na schooltijd niet vervoerd te worden naar een externe locatie. De BSO verzorgt de inrichting volgens het concept Groene Kinderopvang, zoals dat binnen KOALAH in gang is gezet. De ruimte en inrichting voldoen aan de wettelijke vereisten.

Kinderen kunnen worden opgegeven voor BSO De Plantage via de link op de website: www.koalah.nl/Aanmelden. Uw aanmelding komt dan rechtstreeks bij de administratie binnen. U ontvangt binnen enkele werkdagen een ontvangstbevestiging.

Vanaf eind oktober 2020 mogen we ook peuters verwelkomen in ons gebouw. Er start een nieuwe ‘Koalah-Peutergroep’. Voor meer informatie zie: https://koalah.nl/peuteropvang-de-plantage/