Tussenschoolse opvang (TSO)

De TSO is een belangrijk onderdeel binnen de gehele organisatie van de school, en biedt de kinderen een gezonde en veilige plek om tussen de middag onder leiding van de leerkracht te eten en vervolgens onder leiding van overblijfkrachten buiten te spelen. TSO is geen verlenging van de lestijd, maar is juist voor de kinderen een belangrijk onderdeel van de dag om tot rust te komen, om ‘s middags weer nieuwe energie te hebben voor de lessen die zij in de middag weer aangeboden krijgen. Het moet een veilige plaats zijn waarin wederzijds respect voor elkaar centraal staat. Er is oog voor de kinderen in groepsverband, en voor het kind als individu.

Organisatie en verantwoordelijkheid

De organisatie en de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het maken van het rooster van de TSO en de financiële verwerking van de inkomsten en uitgaven (inclusief de aanschaf van spelen en ander materiaal) zijn in handen van de TSO-commissie. Deze is bereikbaar via tsodeplantage@gmail.com

De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van de TSO ligt bij de directeur. De directeur heeft enkele malen per jaar overleg met de TSO-commissie.