Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van de ouders is onmisbaar. Deze betrokkenheid dient in het bijzonder tot uitdrukking te komen in het bewaken van de identiteit en de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten op een goede manier zorg te dragen voor de kinderen. De ouders zijn “het eerste team”, zij kennen hun kinderen als geen ander. De leerkrachten als “tweede team” zijn daarom ook uit op een goede samenwerking met de ouders. Onze visie op ouderbetrokkenheid richt zich dus in eerste instantie op een kwalitatieve en gelijkwaardige samenwerking.

Praktisch gezien geven we ook graag de samenwerking vorm. Zo hebben we een ‘activiteitencommissie’ (AC). De groep bestaat uit ouders die zich actief bezighouden met het coördineren en organiseren van verschillende activiteiten voor ouders en/of kinderen.

Informatieavond

Aan het begin van elk schooljaar organiseren we een informatieavond. Tijdens deze avond vertellen we van de hoed en de rand ten aanzien van het komende schooljaar c.q. leerjaar.