CorDeo Scholengroep

De Plantage is onderdeel van de CorDeo scholengroep. De scholen van de CorDeo scholengroep bieden onderwijs vanuit de evangelische en gereformeerde grondslag. “Met de naam laat CorDeo zien dat het hart (Cor) heeft voor kinderen en voor het onderwijs, vanuit de liefde van God (Deo)”, aldus het bestuur van CorDeo. “De vereniging handelt vanuit het motto ‘leren in vertrouwen’ en heeft tot doel elke leerling goed en christelijk onderwijs te bieden.”

Hoge ambities

Wij zijn het aan onze leerlingen verplicht om goed onderwijs te bieden, zodat zij een stevige basis meekrijgen voor de rest van hun leven. Wij staan en gaan daarom voor Bijbelgetrouw onderwijs in een veilige leeromgeving waar kinderen zich thuis voelen. Met talentontwikkeling van kinderen, resultaatgericht onderwijs en een actieve en betrokken rol van ouders. Kortom: leren in vertrouwen.

Voor de precieze invulling van het onderwijs heeft het personeel op de lokale scholen veel ruimte. Zo kan op iedere locatie worden gekeken hoe onze ambitie kan worden vormgegeven op een manier die past bij de leerlingen, ouders en het personeel. Op die couleur locale zijn we trots.

 

Strategische Koers CorDeo

Vanuit de missie en visie heeft CorDeo de belangrijkste thema’s bepaald voor de komende jaren. In de strategische koers worden deze thema’s uitgewerkt.