Kanjertraining

Op De Plantage gebruiken wij de Kanjertraining. We zijn daarmee een zogenaamde ‘Kanjerschool’. Met deze methode werken wij dagelijks/wekelijks aan een goed pedagogisch klimaat in de klas en in de school. De Kanjertraining geeft de kinderen handvatten in sociale situaties. De training werkt met vier gedragstypen (dieren en petten). Belangrijk daarbij is de opmerking dat je niet een type bent, maar (soms of vaak) doet als een type.

 

Kanjerregels

Op school hanteren we de kanjerregels:

• we vertrouwen elkaar;
• we helpen elkaar;
• niemand speelt de baas;
• niemand lacht uit;
• niemand blijft zielig.

Hilda Huizinga is onze ‘Kanjercoördinator’. Zij coördineert alle zaken rond de kanjertraining binnen school en is tevens anti-pestcoördinator.

Voor meer informatie over de Kanjertraining: www.kanjertraining.nl