Christelijk onderwijs

Op de Plantage wordt met passie christelijk onderwijs gegeven. Alle medewerkers, leerkrachten en ondersteuners, werken bewust vanuit een persoonlijke en hechte relatie met Jezus. Wij willen in ons persoonlijke leven en in ons werk op onze school ons christen-zijn handen en voeten geven door onze ‘gaven en talenten’ in te zetten.

Op school willen we ook die van de leerlingen helpen te ontdekken en zo samen ‘Jezus Christus alle macht en eer geven’. Met dit document geven we aan wat onze visie is en doen we belangrijke beloften. Daarnaast is onze wens dat we, als bij de Plantage betrokken professionals en opvoeders, constant in een open dialoog elkaar kunnen bemoedigen en scherpen. Op deze manier zijn we een sterke gemeenschap waarbinnen we Jezus alle eer kunnen geven die hem toekomt en elkaar kunnen dienen en bemoedigen, ieder met de aan hem/haar door God geschonken gaven en talenten. 

Ons motto is: ‘De Plantage: ‘Hier groeit talent in het licht van Gods liefde!’ Vanuit dit motto geven we onze visie op christelijk onderwijs vorm vanuit vier kernwaarden:

We zijn allemaal unieke, geliefde kinderen van God en daarmee van onschatbare waarde.
We willen ons verwonderen over het rijke leven met Jezus en van daaruit groeien in geloof, hoop en liefde.
We voelen ons verbonden met elkaar en hebben elkaar nodig in leven en leren.
We weten ons verantwoordelijk voor Gods aarde en willen onze omgeving dienen

Wanneer u geïnteresseerd bent in ons volledige identiteitsdocument, kijk dan op deze pagina.

‘Hier groeit talent in het licht van Gods liefde!’

CorDeo Scholengroep

De Plantage is onderdeel van de CorDeo Scholengroep. CorDeo vindt haar bestaansrecht in een heldere  christelijke identiteit, waarbij wordt opgemerkt: ‘Onze identiteit wordt iedere dag ‘gemaakt’ door het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat zie je, dat voel je en dat raakt je wanneer je in onze scholen rondloopt. Niet alleen in het godsdienstonderwijs, maar ook in het pedagogisch en onderwijskundig handelen van het team. We zien dat de kinderen prachtig zijn gemaakt door God en we willen hen daarom stimuleren hun talenten optimaal te ontwikkelen’. Alle medewerkers van De Plantage onderschrijven deze uitgangspunten van harte; wij leven en werken vanuit de basishouding dat ‘Christus in ons leeft’ (Gal. 2: 20). Vanuit die gedachte beloven wij een aantal belangrijke dingen aan ouders/verzorgers die hun kinderen aan De Plantage toevertrouwen.

Zie voor een volledig CorDeo identiteitsdocument https://cordeoscholen.nl/waar-staan-wij-voor/christelijk-onderwijs