Jaarplan 2021

Op De Plantage werken we planmatig en doelgericht. We hebben daarvoor een vierjarig plan opgesteld, het zogenaamde schoolplan (2019-2023). Uit dit plan halen we de doelen voor de schooljaren/kalenderjaren die binnen deze periode vallen, dus ook voor het huidige schooljaar 2021-2022. Op de pagina ‘documenten‘ vindt u beide genoemde documenten, schoolplan en jaarplan.

Via nieuwsbrieven, ouderavonden, klankbordgroepen, medezeggenschapsraad etc. houden we ouders/verzorgers doorlopen op de hoogte van ontwikkelingen. Tevens vragen wij dan op bepaalde thema’s input/feedback van ouders/verzorgers op onze plannen.

Tijdens het schooljaar 2020-2021 zullen we in september/oktober een tussenstand geven van het jaarplan 2020 via de . Com-post. Aan het begin van 2021 geven we een eindevaluatie weer van 2020 en een vooruitblik op gestelde doelen voor 2021. Hoe we dat doen bepalen we later.