Rijke leeromgeving

De Plantage wil kinderen op zoveel mogelijk manieren uitdagen tot leren. Dat doen we door zowel binnen als buiten een omgeving te creëren waarin we een schat aan mogelijkheden leggen waarin leerlingen tot leren kunnen komen.

Groen schoolplein

De Plantage heeft een groen schoolplein: een plein met veel groen en talloze speel-, leer- en ontdekmogelijkheden. Ons plein voldoet aan de eisen die er gelden voor groene schoolpleinen: we zijn een gezonde, rookvrije schoolzone, met op ons plein volop aandacht en ruimte voor natuurlijke groei en ontwikkeling. Ons plein is zo ingericht dat kinderen maximaal tot spelen en ontdekking komen. Niet door ze standaard spelsituaties aan te bieden, maar door materialen en ruimten zo in te delen dat kinderen zélf tot boeiende en uitdagende momenten komen.

Ons Groene Schoolplein is mede tot stand gekomen door de ondersteuning van Jantje Beton, IVN en de hulp en steun van talloze vrijwilligers.

Leer- en werkplein

In de centrale ruimte van onze school bevindt zich het leer- en werkplein. Een plein dat is ingericht om leerlingen een goede plek te bieden om samen aan opdrachten te werken. Verschillende groepen werken hier aan hun eigen opdrachten, met toegang tot alle mogelijke bronnen in de school.

Talentlokalen

Zowel voor de onder- als de bovenbouw hebben we lokalen in de school ingericht waarin we leerlingen ruimte bieden om met hun talenten aan de slag te gaan. In deze ruimte zijn veel verschillende materialen en instrumenten beschikbaar waarmee leerlingen op alle eilanden uit de Talentenarchipel kunnen werken aan hun ontwikkeling.

Digitale middelen

Op De Plantage willen we leerlingen leren om ICT in te zetten in hun dagelijkse bestaanWe zien ICT als een mogelijkheid die we krijgen om onze doelen in het onderwijs en in de maatschappij te bereiken. Niet als doel, maar als middel om ons doel met de kinderen te bereiken.

Om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen en ICT op een passende manier in te zetten in hun bestaan, is het nodig dat wij hen helpen. We willen daarvoor alle nodige en mogelijke middelen inzetten.  

Naast de vaardigheid om ICT te gebruiken, willen we ze ook graag leren hoe ze ICT kunnen inzetten op een manier die past bij kritische wereldburgers die gericht zijn op het helpen van hun naaste.